Τα προϊοντα μας

Κοινωνικα Δικτυα

 

twitter Facebook

 

 

 

Οι Άνθρωποι μας

 

Ο βασικός παράγοντας επιτυχίας της ΒΙΟΠΓΑΛ είναι οι Άνθρωποί της. Η αγάπη τους για την εταιρεία και ο επαγγελματισμός τους, είναι το  κλειδί της επιτυχίας στην μακρόχρονη πορεία της εταιρείας. Γι' αυτό και επενδύσαμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα και επιβραβεύει την αξία

 

 

  • Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας

Η συνεχής εκπαίδευση  των ανθρώπων μας  και η εξειδίκευση τους είναι ένας από της βασικές μας προτεραιότητες

  • Επιβραβεύουμε την απόδοση

Στην ΒΙΟΠΓΑΛ γνωρίζουμε ότι η απόδοση των ανθρώπων μας συνδέεται με την επίτευξη των εταιρικών μας στόχων. Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τις υψηλές αποδόσεις τις οποίες και επιβραβεύουμε.

  • Έμφαση στην ασφάλεια

Η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων μας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

 

 

 

 

Οργανόγραμμαεπιλέξτε το για μεγέθυνση

 quality

top