Τα προϊοντα μας

Κοινωνικα Δικτυα

 

twitter Facebook

 

 

 

Διασφάλιση Ποιότητας

cert
Τι είναι το HACCP

Το σύστημα HACCP ( Hazard Analysis Critical Control Points - Αναλυση Κινδύνων στα κρίσιμα Σημεία Ελεγχου) εντοπίζει, αναλύει και αξιολογεί συγκεκριμένους κινδύνους που αφορούν τον δυνητικό καταναλωτή του προϊόντος και μέσα από ένα σύστημα στατιστικής τεκμηρίωσης ελέγχει ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας βλάβης της υγείας του καταναλωτή από την κατανάλωση του εν λόγω προϊόντος.

Ουσιαστικά το HACCP είναι προληπτικό σύστημα ελέγχου σε κάποια από τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ταυτόχρονα περιγράφει τη γενική μεθοδολογία με την οποία η εταιρία ελέγχει την Ασφάλεια και Υγιεινή, σύμφωνα με τις οδηγίες για την εφαρμογή του HACCP, FAO/WHO - Codex Alimentarius.

 

Οι 7 αρχές εντοπισμού / ανάλυσης

  • πιθανών κινδύνων, που συνδέονται με όλες τις διαδικασίες και την μεθοδολογία παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και πώλησης ενός προϊόντος.
  • κρίσιμων σημείων ελέγχου ( CCP's ), που προσδιορίζονται με στόχο ο έλεγχος τους να μειώσει ή να εξαλείφει τους πιθανούς κινδύνους.
  • κρίσιμων ορίων, δηλαδή των κριτηρίων, με βάση τα οποία εκτιμάται η αποτελεσματικότητα διατήρησης θπό έλεγχο ενός κρίσιμου σημείου.
  • συστήματος παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων και ορίων.
  • των διορθωτικών ενεργειών, σε περίπτωση απόκλισης κρίσιμου ορίου σε κρίσιμο σημείο ελέγχου.
  • του συστήματος καταγραφής / αρχειοθέτησης των δεδομένων και πληροφοριών.
  • των διαδικασιών επλαήθευσης / επιβεβαίωσης της ορθής λειτουργίας του Συστήματος


quality

top