Τα προϊοντα μας

Κοινωνικα Δικτυα

 

twitter Facebook

 

 

 

Οι Εγκαταστάσεις μας

Η μονάδα στεγάζεται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις από το 2005. Ο εξοπλισμός αποτελείται από σύχρονα μηχανήματα  εξεδικευμένα για την παραγωγή των προϊόντων μας , ανταποκρινόμενος πλήρως στις  απαιτήσεις υγιεινής και κατανέμεται στα τμήμαρα της παραγωγικής διαδικασίας ώς εξής:

 • Τμήμα παραλαβής γάλακτος

Στο τμήμα αυτό είναι τοποθετημένες οι δεξαμενές αποθήκευσης του γάλακτος. Πρόκειται για αυτόψυκτες δεξαμενές κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητας 8m3 συνολικά. Στο μηχανολογικό εξοπλισμό του χώρου αυτού περιλαμβάνονται οι αντλίες και οι σωληνώσεις αναρρόγησης γάλακτος από γαλακτοδοχεία.

 • Τμήμα παστερίωσης γάλακτος

Στο τμήμα αυτό βρίσκονται μια δεξαμενή παραλαβής του γάλακτος που προέρχεται από τα σιλό, η οποία παίζει το ρόλο του ρυθμιστή της ποσότητας γάλακτος που διοχετεύεται στον παστεριωτή, ένας κορυφολόγος και ένας παστεριωτής με πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας.

 • Τμήμα τυροκόμησης

Στο τμήμα βρίσκονται τυρολένητες χωρητικότητας 1,5 τόνων, κατασκευασμένοι από ανοξείιιδωτο χάλυβα, οι οποίοι δέχνονται το παστεριωμένο γάλα, καθώς και τυροτράπεζες από ανοξείδωτο χάλυβα, οι οποίες δέχονται το τυρόπηγμα.

 • Τμήμα ωρίμανσης

Στο τμήμα γίνεται η ωρίμανση των τυριών. Πρόκειται για θάλαμο στον οποίο επικρατούν σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας

 • Τμήμα Συσκευασίας

Στο χώρο αυτό βρίσκονται μηχανήματα συσκευασίας όπως το κλειστικό μηχάνημα λευκοσιδηρών δοχείων.

 • Τμήμα συντήρησης υπό ψύξη

Το τμήμα αυτό συνιστούν 4 ψυκτικοί θάλαμοι στους οποίους αποθηκεύονται το προϊόν μετά την παρέλευση του χρόνου ωρίμανσης.

 • Τμήμα αποθήκευσης βοηθητικών υλών

Πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο αποθηκεύονται οι βοηθητικές ύλες

 • Τμήμα παραγωγής ατμού

Πρόκειται για έναν χώρο όπου είναι τοποθετημένες οι δεξαμενές υγραερίου, ο λέβητας και η δεξαμενή νερού.

 • Τμήμα πλύσης

Στο χώρο αυτό καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα σκεύη.

 • Τμήμα παρασκευής άλμης

Πρόκειται για μια δεξαμενή χωρητικότητας 2000Kg κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία αποθηκεύονται η άλμη η οποία παρασκευάζεται καθημερινά από παστεριωμένο νερό.

 • Τμήμα αποθήκευσης υλικών συσκευασίας

Στο χώρο αυτό αποθηκεύονται τα υλικά Α' συσκευασίας.quality

top