Τα προϊοντα μας

Κοινωνικα Δικτυα

 

twitter Facebook

 

 

 

Όραμα στόχοι

 

Η επιχείρηση λειτουργεί σε έναν εξαιρετικά δυναμικά μεταβαλλόμενο κλάδο. Οι ανταγωνιστές της είναι μικρές γαλακτοβιομηχανίες, αλλά και οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες. Η τοποθέτηση της επιχείρησης είναι ακριβώς στην μέση. Προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων διατηρώντας παράλληλα το χαρακτήρα του τυροκομείου. Έτσι παράγει βιομηχανοποιημένα προϊόντα, και συσκευάζει τα προϊόντα της για πώληση σε super markets.
Η βάση της στρατηγικής που έχει τεθεί από την επιχείρηση είναι η εξής:

 • Γευστική ικανοποίηση των καταναλωτών.
 • Προσφορά πάντοτε φρέσκων προϊόντων, σε μεγάλη ποικιλία ειδών και γεύσεων.
 • Ευέλικτη και απόλυτη εξυπηρέτηση του πελάτη.
 • Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.
 • Ενδυνάμωση της γνώσης του ονόματος της επιχείρησης και διαμόρφωση επώνυμης ζήτησης.
 • Προώθηση των προϊόντων μέσα από υψηλού επιπέδου χώρους πώλησης.

Η πρακτική που ακολουθείται για την επίτευξη των στόχων έχει ως εξής:

 • Χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών αρίστης ποιότητας. Γίνετε συνεχής αναζήτηση νέων πρώτων και βοηθητικών υλών στην διεθνή και εγχώρια αγορά, με μοναδικό κριτήριο την βελτίωση της ποιότητας.
 • Συνεχής ποιοτικός έλεγχος σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Άμεση επίβλεψη από τους επιχειρηματίες της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Συνεχείς προσπάθειες για αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας.
 • Συνεχείς πειραματισμοί για την δημιουργία νέων προϊόντων.
 • Συνεχείς παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης στον κλάδο.
 • Απασχόληση υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.


quality

top